Betonghärdare

Betonghärdningsvätska

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Betonghärdningsvätska appliceras på betongen främst för att minska dammavgivningen från betonggolvet. Betonghärdningsvätskor består av salter (magnesiumflourid) eller vattenglas (natriumsilikat), som reagerar med och binder den fria kalken i betongytan. Effekten av betonghärdningsvätskan är att stärka betongytan och göra den tätare. Behandling med en betonghärdningsvätska behöver inte i sig självt betyda att en dålig betongyta kommer att bli tillräckligt stark för högkvalitetsavjämning.

Kritiska punkter

Behandling med betonghärdande vätska behöver inte i sig betyda att en svag betongyta kommer att bli tillräckligt stark för en högkvalitativ avjämningsmassa.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1.  Alt. 1: Ytslipning
    Alt. 2: Ytfräsning
    Alt. 3: Slungblästring
    OBS! för att ta bort hela lagret
  2. Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta.