Granit

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring


Materialbeskrivning

Granit har oftast en grå eller röd färg och granular struktur. Granit är en transformerad vulkanisk sten.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Kontrollera att ytan på ytskiktet inte har behandlats med vax, vilket isåfall kan innebära problem med vidhäftningen till avjämningsskiktet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt.1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt.2: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.

OBS! Målarsoda eller surt rengöringsmedel bör användas för våtrengöring.