Mattor av PVC-typ

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

PVC matMattor av PVC-typ kan delas in i två sorter: mattor av flerskiktstyp och genomgjutna mattor.
Mattor av flerskiktstyp har en yta av rent, höggradigt PVC-plastskikt som ligger på en sula av PVC-skumplast, filt eller kork. Mattan kan förstärkas med någon form av sulmaterial. Enskiktsmattor är tillverkade av fylld PVC-plast. Förutom mattor finns det också ytmaterial i ett skikt i form av golvplattor. Högfylld PVC innebär att mattorna består av mer än 50% fyllnadsmaterial. De flesta nytillverkade PVC-mattor har ett toppskikt av polyuretan för att förbättra nötningsresistens och underlätta rengöring.

Kritiska punkter

När det gäller flerskiktsmattor är det vanligast att man applicerar finspackel vid fogar och reliefmönster innan man lägger en ny matta. Innan detta görs är det viktigt att kontrollera att mattans botten är tillräckligt hård, och att det inte ligger flera mattor ovanpå varandra. Det går bra att utföra avjämningsarbetet på hela golvmattan eller på plattorna utan att mattan behöver tas bort. I sådana fall rekommenderas läggning av en provyta.

Rengöring och förbehandling

Bevarat PVC-lager

  1. Slipning av existerande PVC-lager genom att använda en golvslipmaskin med grovkornigt slippapper.
  2. Dammsugning.

Borttaget PVC-lager

  • PVC-mattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel