Fogar vid vattenutlopp

Fogar runt vattenuttag; avloppskanaler
Sprickbildning runt vattenavlopp och avloppskanaler är vanliga beroende på olika värmeutvidgning i stål och betong. Se därför till att fogar görs här för att undvika detta problem.

Kritiska punkter

Brist på underhåll gör fogarna till konstruktionens svagaste ytor, och gör dem till föremål för ytterligare skador.

drainage new
Reparerad fog och underlag med avjämningsmaterial
 1. Betong
 2. weberfloor 4602/4610
 3. Avlopp
 4. Förfyllning, sand eller styropor
 5. Rundsektionstätning
 6. Flexibel fogtätare

Arbetsinstruktioner för renovering av fogar runt vattenuttag; avlopp

 1. Ta bort allt gammalt, löst fogtätningsmaterial från uppbrutna limytor.
 2. Där sprickbildning har uppstått, såga en rak skåra i underlaget, 3-5 cm bredvid sprickornas ände till ett minimidjup på 2 cm. Sprickskåran sågas med normal skärmaskin med sten- eller betongskiva.
 3. Ta bort allt material från skåran med hammare och mejsel.
 4. Dammsug skåran
 5. Applicera epoxiprimer genom att använda mjuk pensel eller roller, undvik pölbildning och låt torka. Efter påstrykning och medan primern fortfarande är färsk, ska den penslas ut lätt för att se till att man får en helt homogen film.
 6. Applicera ett epoxibruk inom 24 timmar vid 20ºC.
 7. Jämna ytan med stål- eller plastspatel för att förbereda ytan för senare ytbeläggningar. Undvik för långvarig väntetid, vilket skulle kunna skapa en alltför stängd yta där epoxi stigit till toppen.
 8. Applicera weberfloor 4716 enligt specifikationer i produktdatabladen.
 9. Applicera weberfloor 4960 skumbarriär 30 mm från kanten på vattenavloppet och utmed hela avloppet.
 10. Applicera avjämningsmassan enligt specifikationer.
 11. Ta bort skumbarriären och applicera ett epoxibruk från kanten på avjämningsmassan i en lutning mot vattenavloppet.
 12. Såga en rak skåra, med normal skärmaskin med sten- eller betongskiva, utmed avloppet med en vidd av 5-10 mm.
 13. Återfyll fogen enligt specifikationen från leverantören av fogtätningsmaterialet, genom att använda uppfyllnadsmaterial, primer och fogtätningsmaterial. De flesta lämpliga material är baserade på polyetylen eller epoxihartsmaterial.