Materialåtgångsberäkning

Materialförbrukning weberfloor 4602/4610

Grovhet 1 = 1 l. Material
1 l. Material x densitet = kg/kvm
Densitet:Skrapspackel epoxiharts plus sand (fyllningsförhållande ca 1,0 – 1,5 viktdelar) ca 1,5 g/cm³
Densitet:Skrapspackel epoxiharts plus sand (fyllningsförhållande ca 1,5- 3,0 viktdelar) ca 1,9 g/cm³
Densitet:weberfloor 4602/4610 ca 1,7 g/cm³
GrovhetEpoxi
Skrapspackel
Epoxi
Ytbeskiktning och skrapspackel
weberfloor
1.51,10 kg harts/m²
1,15 kg sand/m²
Ej tillämpligtEj tillämpligt
2.51,90 harts/m²
1,90 sand/m²
0,40 kg harts/m² primer
1,35 kg harts /m² skikt
3,40 kg sand/m²
0,1 l/m² weberfloor 4716
4,25 kg/m² weberfloor 4602/4610
4Ej tillämpligt 0,40 kg harts/m² primer
2,20 kg harts/m² skikt
5,40 kg sand/m² sand
0,1 m² weberfloor 4716
6,8 kg/m² weberfloor 4602/4610