Skraptest applicerbart för betong och avjämningsmassor

OBS! Detta test visar endast underlagets egenskaper, se även Hållfasthetstest.

Allmänt

Typen av underlag och dess användningsområde definierar kravet på underlaget. Underlagets hållfasthet påverkas av det applicerade materialets konsistens, metoden som används för att applicera det, efterbehandlingen och miljöförhållandena.


Skraptest med hjälp av mall

Skraptest med hjälp av mall är ett sätt att för att bedöma underlagets ytegenskaper. Målen med skaptestet är:

  • Att definiera lagren
  • Att värdera underlagets hårdhet
  • Att definiera kornstrukturen i brukets övre lager

Arbetsprocess: Använd 8 mm mall samt det nödvändiga fjädringstrycket och skrapa.
Testare: Professionell yrkesman

Testet bedöms som positivt om inga brott uppstår vid skärpunkerna när ytan skrapats.

Testet bedöms som negativt om betydande brott uppstår eller om ytan inte kan skrapas!

Åtgärd: Avlägsna instabila lager med lämpliga metoder


Beskrivning av verktyg

Scratch testVerktyget är ca 17 mm i diameter och har en ca 120 mm metallhylsa med interna spiralfjädrar som pressar på en intern graveringsnål så att den hårda metallnålens topp skjuter ut från metallhylsans ände. Dessutom har metallhylsan ett skaft upptill med tre hack som justerar nålens fjädringstryck på tre olika nivåer med hjälp av en skjutbar räfflad skruv.

På den lägsta nivån, nivå 1, används en kraft på ca 1,0 kg, ungefär 9 N, på metallnålen. På mellannivån, nivå 2, ca. 2 kg, ungefär 18 N, och på den högsta nivån, nivå 3, används ca 3 kg, ungefär 27 N, kraft mot nålen som arbetar mot underlagrets yta i testet som beskrivs nedan.

Bilden visar kombination av verktyg – mall för skraptest i övre delen av bilden och hållfasthetstestaren för det underlagret i nedre delen av bilden.


Test

  1. Scratch test 1Först ska det fjädringstryck/nivå som krävs sättas beroende på vilken typ av yta som ska testas och sedan ska den räfflade skruven skruvas åt ordentligt.
  2. Därefter placeras ythållfasthetstestaren med metallnålen i det utskurna hålet på skrapmallen så att metallhylsan rör vid mallens yta. Ythållfasthetstestaren ska endast hållas i hylsan så att kulans ände inte rörs under skraptestet.
  3. Sedan pressas skrapmallen mot underlaget med en hand medan testaren dras vertikalt utmed det utskurna hålet i mallen med den andra handen. Flera parallella skåror ska göras i samma riktning och med samma avstånd och sedan ännu en gång i vinkel på 40-60º mot de första skåror. Skårorna kommer på så sätt att bilda ett diamantformat mönster i underlaget.
  4. Mönstret utvärderas baserat på djupet av varje enskild skåra och det material som skrapats loss och även det brott som kan ha uppstått rung skårornas skärningspunkter. På så sätt kan mjuka/instabila zoner i toppskiktet upptäckas och även “skorpformationer” (hårda skal) som kan gömma mjukare områden.

Skraptest med hjälp av mall gör att underlagets ythållfasthet kan utvärderas. Kanterna av skårorna ska inte gå sönder, speciellt inte i skärningspunkterna mellan skårorna.