Gasbetong (Lättbetong)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Gasbetong, eller som det är oftast är känt under, lättbetong, är en porös, autoklavhärdande betong med kalk och cement som bindemedel, och med fint malet material som innehåller silicic acid. Porositeten fås genom att man tillsätter expanderande (gasbildande) medel.

Lättbetong innehåller runda, stängda porer med en diameter på 0,5 – 1,5 mm. Det finns också mindre porer som är öppna och står i förbindelse med de stora porerna. Den vattenabsorberande (kapillära) kapaciteten av de synliga porerna är låg i torrt tillsånd, men den ökar i områden med hög fukt. Lättbetong finns oftast i golv i form av fabriksttillverkade golvstrukturelement. Gasbetong som hälls på plats påträffas också. Lättbetongelement med en opolerad yta och hydrofobisk yta påträffas också.


Kritiska punkter

Lättbetong är ofta av jämn kvalitet. Dess hållfasthet är däremot begränsad. Med hänsyn till risken för perforering används ett avjämningsskikt på minst 6 mm i bostadshus. Avjämningsmaterialets maximala tjocklek är också begränsad, beroende på materialvalet.


Rengöring och förbehandling

Lätt ytslipning och dammsugning.


Rengöringsförfaranden

  1. Mekanisk rengöring: ytslipning.
  2. Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta.