Mineraloljor och fett

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Kontaminering genom oljor och fett, som vanligen är baserade på mineraloljor, men kan baseras på grönsaksoljor (t.ex. 400 vissa skärvätskor), påträffas vanligen i maskinverkstäder, garage och liknande. Där golvets yta inte tätats kan kontaminationen förväntas ha trängt ned in i betongen.

Kritiska punkter

Där ett betonggolv mättats med tunnflytande olja (t.ex. 404 skärvätskor), finns en risk närhelst ytskiktet rengörs från olja, att ny olja sugs upp i ytskiktet, vilket resulterar i en snabb adhesionsreduktion mellan avjämningslagret och underlaget. Kontrollera om betonggolvet mättats med olja före avjämningsarbetet påbörjas, så att vidhäftning mellan det nya avjämningsmassan och underlaget kan säkerställas. Återstående oljor kommer att tränga igenom avjämningsmaterialet och bli synliga som missfärgningar.

Rengöring och förbehandling

Alternativ 1:

  1. Kalla avfettningsmedel kan behövas vid borttagning av tjocka lager.
  2. Detta följs av, t.ex. högtrycksrengöring, ångrengöring eller användning av vattenstråle med ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel.

Alternativ 2:

  1. Ett välbeprövat sätt för rengöring av oljiga och porösa underlag är flamrensning.
    • Om oljan har trängt ned djupt ner i golvet kommer det att vara nödvändigt att genomföra ett flertal pass så att oljan bränns bort allteftersom det gradvis stiger till ytan.
    • Föroreningen ligger på ytan på många betongunderlag. Det mest praktiska sättet i sådana fall är att rengöra ytan genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac, följt av flamrensning av de ytor som fortfarande har mörka oljefläckar.

Alternativ 3:

  1. Om stigande olja finns i underlaget är det möjligt att ge vidhäftning för avjämningsmaterialet genom att prima ytan omedelbart efter slungblästring eller flamrensning. Då kommer förmodligen all olja att stiga lite i taget genom det nya avjämningslagret. I många fall behöver detta inte vara en olägenhet.

Metod 4:

En annan metod för att få bort olja är en kombination av högtryckstvätt med vatten och att applicera specialprimer. Primerna har en väldigt hög specifik densitet (>2,0 kg/l) och läggs på så snart golvet är tillräckligt torrt (ser matt ut). Sedan täcks primern med kvartssand.

Säkra vidhäftning:

Där oljor inte kan tas bort och där de sugs upp i avjämningsskiktet kan vidhäftning säkerställas genom en stålförstärkt förankring (Ø5mm NPs5150) till underlaget.

OBS! Detta är inte lämpligt vid industriell användning.