Asfaltslim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Vattendispergerad bitumen användes huvudsakligen under 1950-talet för att fästa golvmattor och lertegelstenar vid bl.a betong.


Kritiska punkter

Det bör avlägsnas, som en allmän regel före högkvalitetsavjämning. Med tanke på möjligheten av missfärgning av PVC-mattor p.g.a. migreringen av mjukningsmedlet, bör sådana mattor inte läggas på renoverade undergolv, där lim fortfarande finns kvar under avjämningsmaterialet. Riskerna är störst när avjämningsmaterialet endast består av några mm finspackel.

OBS! Asfaltslim kan innehålla asbestosfibrer, från vilka mattor och lim måste avlägsnas med stor försiktighet. Om asbestosfibrer påvisas, se specialiserade städfirmor angående rengöring och avlägsnande av asbestos.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

På betong

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med ett slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
    Alt. 3: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac kan användas för att förhindra att asfalten uppmjukas.
  2. Dammsugning.