Cementbundna lättviktsmassor – Skumbetong, cellbetong, cementbunden EPS

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Det finns idag flera olika sorters platsgjutna lättviktsbetonger eller cellbetonger till försäljning.

  • Den idag vanligaste varianten är en platsgjuten lättviktsmassa som består av EPS-kulor (expanderad polystyren) som binds med ren cement. Kulorna av expanderad polystyren och cementen blandas samman med vatten för att skapa en jordfuktigkonsistens som kan både blandas i blandartunna eller i maskin. Maskinblandning kan sker med genomströmningsblandare eller satsblandare där materialet blåses med lufttryck från en tryckmixer på platsen. Webers Floor 450 Light är en lättviktsmassa som består av EPS-kulor och cement.
  • Skumbetong levereras traditionellt från en betongstation/fabrik via en betongpump med en roterande tombola, vilken blandar ihop skummet och slammet. Skumbetongen pumpas sedan upp med truck på plats. En slangpump och en slang med begränsad längd används ofta för att hindra att skummet faller ihop. Pga. stabilitetsproblem med lösning ovan är det numera vanligare att skumbetongen tillverkas i pumpbilar direkt på arbetsplatsen. Weber Skumbetong tillverkas i en pumpbil direkt på arbetsplatsen och pumpas sedan ut på underlaget.
  • En variant av skumbetong blandar i flingor av expanderat polystyren i skumbetongen. Detta ger ett mer stabilt skum, men det komplicerar hanteringen på platsen.

Platsgjuten lättviktsbetong med en enhetsvikt som varierar mellan 250 och 1200 kg/m³ används för uppbyggnad av golv. Andra fyllnadsmaterial som kan användas för att få ner enhetsvikten är expanderad vulkanaska (perlit), Leca® lättklinker, kork och träflis.


Kritiska punkter

Platsgjuten lättviktsbetong eller EPS-cement blandningar betraktas ofta med skepsis när det gäller att använda den som underlag för avjämning. Vissa typer har uppvisat både stor krympning och svällning. Skumbetong kan sjunka innan tillstyvnad. Dessutom är det viktigt att tänka på vattentillsatsen så att uttorkningsegenskaperna blir de önskade.

Erfarenheten visar att det är en bra lösning att applicera lättviktsfyllnadsmassor och därefter avjämningsmassa för att skapa en plan yta redo för golvbeläggning.

Så snart som lättviktsfyllnadsmassan är redo att gås på kan avjämningsmassan appliceras. Avjämningsmassan bör armeras för att förhindra sprickbildning (stålarmering).

Avjämningstjockleken måste också justeras beroende på belastbarheten hos lättviktsfyllnadsmassan (normalt minst 20 mm).


Rengöring och förbehandling

Nyligen utlagd lättbetong med välbindande lättklinker (LECA) eller kulor av expanderad polystyrenplast kräver vanligtvis ingen priming. Detsamma gäller normalt skumbetong och EPS-kulor/cement-blandningar.

För flytande golv måste yta dammsugas och täckas med plastfolie innan ytavjämningsarbetet kan påbörjas.