Bitumenmodifierat cementbruk (Flintkote)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Cementbruk med tillsats av förd vattenavvisande bitumen, asfalt. Den tillförda vattenavisande bitumenen ger bruket en elastisk förmåga. Detta material stöter man ofta på i industrifastigheter, både i dess naturliga svarta färg, i en mörkt röd färg och bruna nyanser. Skikttjockleken är vanligtvis 10 – 15 mm på betong.

Kritiska punkter

Generellt rekommenderas att det bitumenbaserade cementbruket tas bort, alternativt där det är möjligt, att en flytande konstruktion används. En en provyta som uppvisar god vidhäftning kan vara vilseledande eftersom problem ibland uppstår efter ett par år. För kommersiella applikationer kan migrering av mjukningsmedel resultera i fläckar på PVC-mattor.

Kontrollera att lagret har tillräcklig vidhäftning eftersom stora variationer i kvalitet kan förekomma. Ett bra skikt ska uppvisa en ytdragstyrka på minst 1 N/mm2. Kontrollera att bitumenbaserade cementbruket har vidhäftning mot underlaget.

Rengöring och förbehandling

Konserverat bitumenmodifierat cementbruk:

  1. Det bitumenmodifierade cementbruket måste rengöras från bindmedelsrester och liknande som hindrar bindningen. Om en oljig, fet film är fastklibbad på den existerande cementbruksytan måste ytan slungblästras med en slungblästringsmaskin, för att säkerställa en solid bindning. Vid osäkerhet rekommenderas det att en provyta och att vidhäftningstester utförs, där vidhäftningshållfastheten måste vara minst 1,0 N/mm2. Vid golvkonstruktioner på bitumenmodifierat cementbruk, krävs weberfloor 4960 runt alla vertikala byggkomponenter. Rörgenomföring måste också förses med weberfloor 4960.
  2. Damm, skräp och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.

Borttaget bitumenmodifierat cementbruk:

  1. Om vidhäftningen mellan cementbruket och betongunderlaget är mycket högt kan parallella spår skäras in på underlaget. Avståndet mellan spåren är den samma som vidden på verktyget.
  2. Som ett förslag kan ett litet verktyg med ett blad användas för att skrapa eller jämna materialet bort från underlaget.