Polyuretanfärger (Material) Typ Marmorgolv

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Den vanligaste färgen av polyuretantyp är fuktresistent polyuretan. Den påträffas ofta som en färg av flingtyp med ett skikt pigmenterad färg som bas, över vilken flingorna har spridits ut, täckt med flera skikt klarlack. Polyuretan, som finns som en tvåskiktsytbeläggning, är inte lika skör som epoxy. Polyuretan liksom polyester används när det föreligger risker för syreattacker.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av polyuretanfärgen vid underlaget. Ytan måste tas bort mekaniskt innan ett nytt avjämningsskikt appliceras. Mekanisk uppruggning med en bläster behövs oftast för att nya ytbeskiktningar ska fästa vid ytan. Kontrollera också vidhäftningen mellan avjämningsmaterialet och underlaget.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad (ytfräsningen kommer antagligen att bryta upp eventuellt underliggande betonglager, och efteråt kan hela täckningen skalas bort).
    Alt. 3: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.