Läckor

Weber självutjämnande avjämningsmassor flyter ut väldigt jämnt och av den anledningen måste alla läckor runt sättningsområdet förseglas. Läckor kan inträffa runt hål i bjälkar som rör går igenom, öppningar under väggfogar och oförseglade fogar mellan olika betongelement, osv. För vidare information se avsnittet Fogar. Stålprofiler under skiljeväggar av gipsskivor ska förses med någon form av försegling där penetrering ska undvikas.

Om det finns anledning att misstänka ett större antal läckor i underlaget, vilka kommer att vara svåra att upptäcka, kan det vara lämpligt att utföra läggningen i två steg eller att lägga ett flytande golv där avjämningsmaterialet läggs på tex. geotextil eller plastfolie. Om det görs i två steg involverar det första steget att fylla upp eventuella ojämnheter och fogar med ett ganska grovt, pumpapplicerat fyllnadsmaterial följt av avslutande avjämning med självavjämnande material.

OBS! Vid applicering av flytande golv måste alla väggar och sektioners rörgenomföringar isoleras med hjälp av Floor 4960 kantlister för att undvika direktkontakt med avjämningsmaterialet och byggnadens fasta delar.

OBS! Var extra uppmärksam vid brädgolv, gamla betonggolv med tanke på fogar och krympningssprickor och hålbjälklag osv..