Isoleringsmaterial

Allmän beskrivning

Isoleringsmaterial används för stegljudsisolering, termisk isolering eller en kombination av båda. Om en kombination av termisk och ljudisolering ska användas ska alltid ljudisoleringen installeras först. Det finns olika isoleringsalternativ. De vanligaste beskrivs mer detaljerat nedan.