Analys

Analys av resultat

Erhållna kalibrerade mätvärden

Både provning av draghållfasthet och vidhäftningsspänning är godkända om de uppfyller det fastställda kravet för den tänkta Weber avjämningsmassan (t.ex. 0,5 N/mm2 eller mer).


Ytterligare analys – endast metod 2 (vidhäftning)

Typen av brott måste kontrolleras okulärt. Följande brott kan uppstå:

ABrott i underlaget
BBrott i avjämningsmassan
CBrott i limskiktet
A/BBrott i vidhäftningsskiktet mellan underlaget och avjämningsmassan
B/CBrott i vidhäftningsskiktet mellan avjämningsmassan och limskiktet

Om en kombination av ovanstående brott inträffar ska en uppskattning göras baserad på en okulärbesiktning av brottytan:

T. ex. A:A/B:B = 40%:10%:50%.

Brottytorna ska rapporteras i Rapportmall – Vidhäftningsprovning.