Kalla avfettningsmedel – Våt rengöring

Kalla avfettningsmedel innehåller naftabaserade lösningsmedel, som emulgerar i vatten. Ett vanligt lösningsmedel är lacknafta. Andra starka lösningsmedel är också tillgängliga. Förutom asfalt påträffas även tjära och andra oljebaserade produkter, och ibland lösligt vax. Kalla avfettningsmedel bör om möjligt undvikas. Det finns nästan alltid kvar vissa rester av orenheter och dessa måste avlägsnas. Detta kan vara svårt och tidsödande, speciellt på mer porösa underlag.