Testmetod 2

Metod 2: Vidhäftningsförmåga – Avjämningsmassa på underlag

Förberedelse av underlag

 1. Rengör underlaget på samma sätt som när avjämninsmassa ska läggas på. Provytan bör vara minst 300 x 300 mm. Temperaturen på underlaget och luften ska vara 10 – 25ºC. Den relativa fuktigheten i underlaget ska vara 95%´, CM 3,5 – 5%, och i luften 50%.
 2. Prima sedan golvet enligt standardanvisningarna se Weber Primerguide för det aktuella underlaget. Primern ska ha bildat en hinna innan avjämningen läggs på. Detta tar ca 5-10 timmar beroende på underlagets skick.
 3. Avjämningsmassan ska läggas på till anvisad tjocklek och måste torka minst tre dagar före kärnborrningen.

Kärnborrning

 1. Pull off test drillEn kärnborrmaskin ska användas för att i avjämningsmassan borra cylinderformade hål med en diameter på 50 ±10 mm Weber standard: 35,7 mm och ett djup på 5 mm.
 2. Om lagret är 10 mm eller tjockare ska borrningen ske i provbitar.
 3. Minst 5 hål ska borras för proverna.
 4. Testytorna måste vara separerade med minst 50 mm.

Limning av dragklackar

17 Pull-off discMinst 5 dragklackar måste limmas fast.

 1. Applicera limmet jämnt på dragklacken och på testytan. Limmet som används ska vara av tvåkomponentstyp epoxyharts som inte påverkar underlagets yta.
 2. Allt överflödigt lim ska avlägsnas.

Provdragning

Allmänt

 1.  Använd dragklackarna och applicera dragkraften jämt, utan plötsliga stötar, vertikalt mot testytan med en hastighet av 0,05 ± 0,01 N/mm².
 2. Kraften som krävs för att brott ska uppstå måste registreras. Varje testresultat där brottet sker i limmet mellan dragklack och underlag och där det uppmätta resultatet är mindre än det värde som krävs ska förkastas.

Om Hilti dragprovare används:

 1. Placera mothållet över dragklacken och centrera det.
 2. Skruva ner dragstången i dragklacken med justermuttern. Skruva sedan upp justerskruven längs axeln på dragstången tills dragapparatens klo kan skjutas in under den.
 3. Den röda visaren på manometern ska ställas på nollutslag i början av provningen. Provdragningen görs genom att dragapparatens vridhandtag vrids med en konstant hastighet, därigenom ökas kraften vid 0,05 ± 0,01 N/mm².
 4. Alltftersom dragkraften ökar, kommer den svarta och den röda visaren att följas åt. Efter brottet återgår den svarta visaren till noll. Vid brytmomentet kan visarna plötsligt hoppa till, så den röda visaren kommer inte alltid att visa maxkraften vid brottet. Observera därför alltid den svarta visarens läge under provdragningen.

Pull off test drawing


Resultat

Vidhäftningsspänningen B ska beräknas enligt formeln B = F/A där:

F
A = testytan i mm2
B = vidhäftningsspänning i N/mm2

Vidhäftningsspänningen ska beräknas som ett medelvärde av 5 enskilda värden. Med hjälp av lämpligt testinstrument t. ex. en Hilti-testare, se nedan kan vidhäftningsspänningen läsas av direkt i instrumentet. För ytterligare information vad gäller analys av testresultat, se analys.


Avläsning av provdragningstest Hilti dragprovare

 1. Efter provdragningen, registrera maxutslaget för den svarta visaren vid brottet och var i brottet uppstått.
 2. För att bestämma vidhäftningsspänningen kraft/ytenhet vid brott, krävs ett kalibreringsintyg vilket medföljer dragprovaren.
 3. Vidhäftningsspänningen i N/mm² kan avläsas från visarens position. Dragklackens och kärnans yta är 0,001 m² . N/mm² är lika med 10 kg/cm² eller en dragkraft på 100 kg.

Utrustning

Utrustningen som används för både vidhäftning och ythållfasthet består av:

 • Borrstativ (AEG, BST717)
 • Borrmaskin
 • Dragklackar
 • Mothåll
 • Centreringskropp
  • Hilti-test med
   • Dragklo
   • Manometer
   • Vridhandtag
   • Kalibreringsintyg