< 0,5 N/mm2

Ythållfasthet < 0,5 /mm2 – avjämningsmassa & epoxiskikt

Alternativ beredning av yta

 • Alt. 1: Blästring med bläster, t.ex. av typ Blastrac.
  Alt. 2: Ytslipning med golvslipmaskin med stenskiva.
  Alt. 3: Ytfräsning med golvfräs med hårdmetallskär.
 • Avlägsnande av allt avrivet material.
 • Dammsugning innan test av vidhäftningsförmågan utförs.
 • Mät ytans vidhäftningsförmåga enligt Webers rekommendationer: Ytdraghållfasthetstest metod 1 eller Vidhäftningshållfasthetstest metod 2

Mätning

 • Vidhäftningsförmåga mindre än 0,5 N/mm2.

OBS, om ythållfastheten är < 0,5 N/mm2 även efter att ytan beretts, ska hela underlaget tas bort.


Appliceringsinstruktioner

Följande två system förklarar alternativa åtgärder ur en praktisk synvinkel.

Cementytbeläggningar

 1. Applicera det första lagret Floor 4716 enligt Webers produktdatablad-specifikationer.
 2. Armering
  • Alt. 1: Borra hål i betongkonstruktionen med ca 50 cm avstånd mellan hålen. Sätt pluggar i de borrade hålen. Förankra stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, # 100-150 mm till betongytan med spikarna i borrpunkterna, på så sätt att det mellan nätet och betongkonstruktionen skapas ett avstånd så att avjämningsmaterialet kan flyta under nätet.
  • Alt 2: Förankra stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, # 100-150 mm till betongytan med en bultpistol, på så sätt att det mellan nätet och betongkonstruktionen skapas ett avstånd så att avjämningsmaterialet kan flyta under nätet.
  • Observera att armeringsnätet ska placeras på underlaget i samma plan och alla maskor ska vara ihophäftade i varandra.
  • Stålstängerna i hörnen måste kapas av.
 3. Applicera ett första lager avjämningsmassa Floor 4600 som bottenlager för att täcka stålarmeringsnätet, till en tjocklek av ca 10-15 mm.
 4. Applicera Floor 4716 primer två gånger enligt Webers produktdatablad-specifikationer.
 5. Applicera ett toppskikt avjämningsmassa Floor 4610 eller Floor 4630 till en tjocklek av 6-8 mm respektive 8-12 mm.
 6. Alla typer av beläggning, t.ex. polyuretan och harts kan användas som toppning.

Epoxifärg

 1. Applicera epoxiprimer med en förbrukning om ca 400 g/m².
 2. Blindera ytan med eldtorkad kvartssand, 0,7 – 1,2 mm.
 3. Ta bort överflödig sand
 4. Armering
  • Alt. 1: Borra hål i betongkonstruktionen med ca 50 cm avstånd mellan hålen. Sätt pluggar i de borrade hålen. Förankra stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, # 100-150 mm till betongytan med spikarna i borrpunkterna, på så sätt att det mellan nätet och betongstrukturen skapas ett avstånd så att avjämningsmaterialet kan flyta under nätet.
  • Alt 2: Förankra stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, ,# 100-150 mm till betongytan med en bultpistol, på så sätt att det mellan nätet och betongkonstruktionen skapas ett avstånd så att avjämningsmaterialet kan flyta under nätet.
 5. Applicera epoxibruk med fyllnadsförhållande 1 viktdel epoxyprimer och 8 viktdelar sandfyllning, en blandning av olika sand, till en tjocklek om ca 15 mm. Ungefärlig förbrukning av färdig blandning 30 kg.

Kritiska punkter

 • Lufttemperaturen bör vara minst 10°C och maximalt 30°C för avjämningsmassa.
 • Underlagstemperatur bör vara >10°C för avjämningsmassor och 3°C över daggpunkten för epoxi.
 • Var medveten om släppningar av vidhäftningen i underlaget och/eller konstruktionen med åren.
 • Om underlaget visar hög porositet och därför är så svagt att man inte kan borra de nödvändiga hålen för att förankra armeringsnätet, är den enda återstående möjligheten att ta bort hela underlaget.