Bindemedel

Gamla limmer och tätskikt påträffas ofta vid renoveringsarbeten. De är förrädiska både som underlag och därför att de kan innehålla farliga ämnen. Därför förespråkar Weber generellt att dessa ska tas bort innan avjämning sker.