Alkaliresistenta bindemedel

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Lågemissionslimmer (ibland felaktigt kallade “alkaliresistenta” limmer) har utvecklats på senare år. Dessa limmer bygger på speciella polymerer, t.ex. typ EVA eller SBR. Dessa polymerer är likt akrylatllimmer känsliga för höga fuktnivåer i basisk miljö, men bryts till skillnad från akrylatlimmer ner till stabila föreningar och avger däremd inte sekundära emissioner.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen till underlaget. I enklare fall av avjämningsarbete, kan avjämningsmassan appliceras med murslev på det vidhäftande skiktet utan större problem. I fall av högkvalitetsavjämning är det större risk för sprickbildning, än om limskiktet hade tagits bort före avjämningen. Kraven på rengöring bestäms av valet av det slutliga golvskiktet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
  2. Dammsugning.