Golvgipsskivor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Golvgips används som undergolv bestående av en kärna av specialgips omgiven av kartong eller en blandning av specialgips och fibrer, tex. cellulosafibrer. Golvgipsskivor har en speciella egenskaper så som högre densitet och är mer böjbara och kan inte jämnföras med vanliga gipsskivor för väggar. Vid läggning av gipsskivor på ojämna ytor är rekommendationen att jämna av underlagets yta innan gipsskivorna läggs.


Kritiska punkter

Den svaga länken, med tanke på avjämningsmaterialets vidhäftningsförmåga vid underlaget, är kartongen. Dess tvärdraghållfasthet är ungefär 0,5 N/mm2 och reduceras tillfälligt vid exponering av fukt.

Rengöring och förbehandling

Golvgips måste rengöras från bindmedelsrester och liknande som hindrar bindningen och måste, vid behov, sandas efteråt. Primern späds med 1 del vatten per 5 delar koncentrerad primer.

Damm, skräp och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.