Polyolefinmattor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Plastmattor som består av polyolefinplast.


Kritiska punkter

Det är svårt att få tillräckligt god vidhäftning för avjämninamassan.
Polyolefinmattor måste alltid tas bort före avjämningsarbetet.


Rengöring och förbehandling

  • Mattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel.