Linoleummattor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

DSC00621Bindemedlet i linoleummattor är linfröolja kompletterad med harts. Fyllnadsmaterialet kan vara trämjöl, korkmjöl eller finkorning sand. Linoleummattor har vanligtvis ett foder av juteväv. Linoleummattor finns både som genomgjutna mattor och som ett linoluemskikt på ett sula av asfaltspapp.


Kritiska punkter

Linoleummattor expanderar när de utsätts för fukt. Avjämningen kan utföras på genomgjutna mattor, vilket medför god vidhäftning vid underlaget. I sådana fall rekommenderas provläggning. Linoleummattor är ofta behandlade med ett skikt vax eller polish som måste tas bort genom slipning.


Rengöring och förbehandling

Bevarat linoleumlager

  1. Slipning av existerande linoleumlager genom att använda en golvslipmaskin med grovkorningt slippapper.
  2. Dammsugning.

Borttaget linoleumlager

  • Linoleummattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel.