Keramiska plattor (Klinker)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring


Materialbeskrivning

Klinkerplattor är gjorda av hårdbränd lera med eller utan glaserad yta. Plattorna påträffas både i industrimiljöer, i butiker och i bostäder. I det sistnämda fallet läggs ofta klinker i våtrum där klinkergolvet läggs på en fästmassa ovanpå en vattentät membranisolering. Förutom med fästmassa fixeras klinkerplattor vid underlaget med sättbruk.

Kritiska punkter

Kontrollera klinkerplattornas vidhäftning vid underlaget, och den inre kohesionen hos den senare till underlaget. Kontrollera att vatten inte ligger över membranisoleringen under plattorna. Vidhäftning kan vara svår att uppnå med vissa typer av glasyr.

OBS! Använd inte rengöringsmedel såsom vaxrengöringsmedel, som innehåller starka organiska lösningsmedel och kan sugas upp in i fogarna och orsaka skada på redan applicerad avjämningsmassa.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1.  Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipskiva i stål.
    • Det är ofta tillrådligt att behandla ytan med en ytfräsmaskin med hårdmetallblad, eller med korshamring. Den glaserade ytan bryts upp och samtidigt fås en uppfattning av plattornas vidhäftning mot underlaget.
  2. Dammsugning.

OBS! Målarsoda eller ett surt rengöringsmedel bör användas för våtrengöring. Se vidare i avsnitt Kalksåpor.