Ångrengöring

Ångrengöring är en sprutrengörande metod vilken utförs med hjälp av högtryck och med värme. Ung. 20% av vätskan är i dunstningsstadium då den matas fram till munstycket. Då den lämnar munstycket utvidgas vätska kraftigt för att bilda ånga.

Den slutliga rengöringseffekten beror på den höga temperaturen. Av detta skäl är det inte en god ide att använda ångrengöring på föroreningar där den höga temperaturen inte ger en bra effekt. Ångrengöring är lämplig där feta föroreningar ska avlägsnas. Genom att vara försiktig är det även möjligt att avlägsna en del fetter från porer i porösa material. Effekten i detta fall liknar den i flamrensning, men utan de nackdelar av rökgenerering. Starka alkaliska fettlösningsmedel kan blandas med i rengöringsvattnet. Men, det är oftast möjligt att det räcker med en viss mängd av ett neutralt eller svagt alkaliskt, universellt rengöringsmedel för att hålla kvar smuts i rengöringsvattnet. Detta gör att man inte behöver använda speciell skyddsytrustning under arbetet. Rengöringsvätskans temperatur ska vara 130º C då den kommer ut från munstycket.