Dammbindande oljor (Oxanolja)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Dammbindande oljor för betong innehåller ofta oxiderande alkydharts blandat med lacknafta. Vissa av dessa oljor har kvar en viss klibbighet eller fet yta länge.

Kritiska punkter

Ytan, som ofta är fet, måste i dessa fall tas bort innan avjämningsarbetet kan påbörjas. Det är inte ovanligt att oljorna har trängt ner ganska djupt i betongen. Därför måste hela det oljekontaminerade underlaget tas bort. Det går att kontrollera hur långt oljan har trängt ner med hjälp av en kärnborr. Efter rengöringen kan man efter ca 24 timmar sätta fast lite plastfolietejp för att kontrollera om någon olja har stigit upp till ytan.

Rengöring och förbehandling

Metod 1:

  1. Kalla avfettningsmedel kan behövas vid borttagning av tjocka lager.
  2. Detta följs av, t.ex. högtrycksrengöring, ångrengöring eller användning av vattenstråle med ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel.

Metod 2:

  1. Ett välbeprövat sätt för rengöring av oljiga och porösa underlag är flamrensning.
    • Om oljan har trängt ned djupt ner i golvet kommer det att vara nödvändigt att genomföra ett flertal pass så att oljan bränns bort allteftersom det gradvis stiger till ytan.
    • Föroreningen ligger på ytan på många betongunderlag. Det mest praktiska sättet i sådana fall är att rengöra ytan genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac, följt av flamrensning av de ytor som fortfarande har mörka oljefläckar.

Metod 3:

  1. Om stigande olja finns i underlaget är det möjligt att ge vidhäftning för avjämningsmaterialet genom att prima ytan omedelbart efter slungblästring eller flamrensning. Då kommer förmodligen all olja att stiga lite i taget genom det nya avjämningslagret. I många fall behöver detta inte vara en olägenhet.

Metod 4:

  1. Avlägsnande med hjälp av specialoljor är en tillgänglig och känd metod på de flesta marknader. De flesta av dem använder högtryckstvättmetoder med vatten. Speciella hartsbaserade primers densitet >2,0 kg/l appliceras efter rengöring. Den färska primern täcks med ballast. Primern läggs på matt yta.

Säkra vidhäftning:
Där oljor inte kan tas bort och där de sugs upp i avjämningsskiktet kan vidhäftning säkerställas genom en stålförstärkt förankring Ø5mm NPs5150 till underlaget. (Detta är inte lämpligt vid industriell användning.)