Asfaltspapp – Asfaltsimpregnerad papp

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Asfaltimpregnerad papp påträffas som underlagspapp för linoleummattor: pappen kan antingen läggas löst eller limmas på underlaget med användning av bitumen. I det föregående fallet har det trampats ned ordentligt på underlaget under årens lopp.

Kritiska punkter

Asfaltsimpregnerad papp sväller när den utsätts för vatten. All papp ska avlägsnas helt före avjämning.

Rengöring och förbehandling

  • All papp är enklare att ta bort om den först sprayas med vatten.
  • Pappen kan skalas bort genom att använda en barkspade eller stripper.
    • Om pappen just har trampats ned, kan eventuell kvarvarande papp tas bort genom att använda en golvslipmaskin med slipblock av stål.
    • En Golvfräsmaskin med hårdmetallblad behövs för nedlimmad papp.