Gummimattor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Plastmattor som består av gummi.


Kritiska punkter

Det är svårt att få tillräckligt god vidhäftning för avjämningsmassan.
Gummimattor bör alltid tas bort helt före avjämningsarbetet.


Rengöring och förbehandling

  • Mattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel