Gummimattor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Plastmattor som består av gummi.


Kritiska punkter

Det är svårt att få tillräckligt god vidhäftning för avjämningsmassan.
Gummimattor bör alltid tas bort helt före avjämningsarbetet.


Rengöring och förbehandling

  • Mattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel