Sandwich-bjälklag av betong

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Sandwich-bjälklag består av ett grundskikt byggnadsbetong med ett skikt av sand ovanpå innan ett toppskikt av betong pågjuts. Det finns också konstruktioner där toppbetongskiktet byts ut mot spånskivor eller golvpapp.


Kritiska punkter

Se till att ingen organisk material eller andra orenheter finns i sandskiktet, kontrollera också fukten i sandskiktet är mindre än 70% RF. Om man misstänker att det finns orenheter eller hög fuktighet i sandskiktet, ska man kontakta miljö/byggkonsulten innan avjämningsarbetet påbörjas.


Rengöring och förbehandling