Geotextil

Materialbeskrivning

När geotextil (som weberfloor 4940) används som flytande skikt rekommenderar vi att geotextilien måste minst vara av klass 2 och vattenavstötande. Materialet levereras vanligen på rullar i olika bredd och kan lätt läggas ut. Innan materialet läggs ut ska underlaget rengöras väl. Avlägsna allt löst material som kan förhindra att skiktet rör sig fritt och dammsug ytan.

Kritiska punkter

  • Geotextil ska läggas ut mycket jämnt på underlaget; varje veck kommer att resultera i att tjockleken på avjämningsmassan reduceras, vilket i sin tur kan leda till sprickor.
  • Alla genomförningar genom underlaget (värmerör osv) måste tätas ordentligt för att undvika läckor.
  • Säkra att de olika lagren har ett överlapp på minst 200 mm och/eller tätas med tejp för att undvika att avjämningsmassan går igenom geotextilien.
  • Kantlister ska appliceras på alla vertikala konstruktioner. Om kantlist med plastprofil/”släplist” används, ska geotextilien läggas ovanpå kantlistens plastprofil/”släp”. Annars säkra att mellanrummet mellan geotextil och kantlist tätas ordentligt.