Alkydfärg

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Alkydfärg är den vanligaste betongfärgen för golv. Bindemedlet i färgen är så kallad alkylharts, i vissa fall förstärkt med polyuretan eller epoxigrupper. Det vanligaste lösningsmedlet är lacknafta. Skikttjockleken är 30-200 µm, och färgen har ofta en blank eller halvblank yta.


Kritiska punkter

Finns det flera lager färg, rekommenderas att färgen tas bort.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac
    Alt. 2: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt. 3: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin.
  2. Dammsugning.