Torra rengöringsmetoder

Det kan vara klokt att kombinera flera metoder vid svårare fall. Ett vanligt problem är svaga betongytor som täcks av en tjock, svart beläggning. Det kan vara klok att avlägsna beläggningen först med hjälp av kemisk behandling för att sedan avlägsna den svaga ytan mekaniskt. Nackdelarna med torra rengöringsmetoder är genereringen av damm eller ångor, tex. i samband med flamrensning. Generering av damm kan kontrolleras effektivt genom lokal utsug precis vid arbetsområdet.

Välj de olika torra rengöringsmetoderna i vänstermenyn för mer info.