Mekanisk hjälp för våtrengöring

Såsom nämnts ovan krävs inga speciella mekaniska hjälpmedel för våtrengöring. En vanlig procedur innefattar att sprida rengöringsvätskan över den kontaminerade beläggningen och lämna den där för att verka under en lämplig tidsperiod. Om de skikt som skall avlägsnas är tjocka kan den lossade kontaminationen avlägsnas med en murslev eller skrapa och ytan kan sedan sköljas med vatten. Sköljvattnet kan lättare spolas bort om det finns en golvbrunn. Om en sådan inte finns kan sköljvattnet samlas upp med en gummiskrapa eller spade och slutligen absorberande material. Användningen av mekaniska hjälpmedel, både för rengöring och för uppsamling av sköljvatten, kommer avsevärt att underlätta arbetet.