Brädgolv

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Modernare trägolv består av brädor med en tjocklek på 25–28 mm och 95–150 mm bredd. Brädorna spikas fast på golvbjälkarna med ett centrumavstånd på 600 mm. Tjockare brädor och andra golvbjälkmellanrum påträffas ofta i äldre hus.


Kritiska punkter

Kontrollera att brädornas yta inte belagts med andra substanser som kan försämra vidhäftning. Lösa eller skadade brädor skall spikas fast eller bytas ut. Vid avjämning måste golvet normalt tätas både längs golvbjälkarna mellan brädorna och vid väggarna.

Trägolv bör förstärkas med antingen glasfibernät eller stålnät (Ø min 2 mm) före avjämning. Rekommenderad fuktkvot i brädorna är mindre än 12 %. Trägolvskonstruktioner såsom plattor på mark eller över kalla källare rekommenderas vanligen inte.

Med tanke på risken för kragning (svällning/krökning av brädan) bör avjämningstjockleken på trägolv vara minst 30 % av brädornas tjocklek.


Rengöring och förbehandling

  1. Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipskiva i stål.
  2. Dammsugning.
  3. Brädgolv måste armeras med antingen Floor 4945 glasfibernät eller stålarmeringsnät (Ø < 2 mm) innan avjämning.