Alkalisk rengöring – Våt rengöring

Om kontaminationen har en hög fetthalt är de alkaliska rengöringsmedlen mer effektiva än de neutrala rengöringsmedlen. De tränger in i kontaminationen lika effektivt som neutrala tvättmedel men har en bättre dispergeringseffekt (upplösande effekt) på fetterna genom deras förtvålningsegenskap. Deras effektivitet motsvarar pH-värdet. Den huvudsakliga komponenten i alkaliska rengöringsmedel är ofta natriumhydroxid. Till skillnad från fetter kan de alkaliska rengöringsmedlen vara effektiva för att lösa upp färger och polermedel.