Finspackel

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Hand-applied fine smoothing compoundEtt finspackel läggs vanligen på med en medeltjocklek på 1-2 mm. Detta material består väsentligen av fin sand, <0,5 mm, cement och plast. Kvaliteten på skiktet av finspackel varierar betydligt beroende på hantering och arbetsutförande. Ett vanligt fel orsakas av att för mycket vatten tillsätts under blandning

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av skiktet till underlaget. Om golvet används mycket får man räkna med att lagret av finspackel har försvagats under årens gång. Fyllnadsmedlet tar “första stöten”.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfarande

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med ett slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning använd en golvfräsmaskin med hårdmetallblad i händelse av låg kvalitet på betong.
  2. Dammsugning.