MS-Polymerlim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Ett MS polymerlim är ett enkomponentsbindemedel, högelastiskt och baserat på modifierad silan (MS). Den här typen av lim innehåller inget vatten, det är en icke-isocyanat och fri från lösningsmedel, den påverkas inte av förvittring och är UV-stabil.
MS polymerlimmet kan läggas på olika underlag utan primning. Det används vanligen i kombination med de flesta trägolvsbeläggningar (brädor, parkett, mosaikparkett, osv.)


Kritiska punkter

Limmet är för flexibelt för att fungera som underlag för avjämningsmassan och måste avlägsnas helt innan avjämningsmassan läggs på.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

När golvbeläggningen har avlägsnats måste även alla limrester tas bort helt från underlaget.

  1. Ytfräs med en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
  2. Dammsugning