Kalksåpor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Lager av kalksåpor påträffas i tvättutrymmen.

Kritiska punkter

Dessa skikt måste tas bort före avjämningsarbetet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Metod 1:

  1. Mekanisk borttagning med en golvslipmaskin med grovkorningt slippapper.
  2. Dammsugning.

Metod 2:

  1. Våtrengöring med ett surt rengöringsmedel.
  2. Porösa ytor måste tvättas med vatten innan ett surt tvättmedel kan användas.