Tegelsten

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Tegelgolv kan bestå av utvalt golvtegel eller specialtillverkade plattor, t.ex. med en sidolängd på 150-200 mm och med en tjocklek på 15-50 mm.


Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av teglet till underlaget. Kontrollera att ytan på ytskiktet inte har behandlats med något ämne, vilket isåfall kan innebära problem med vidhäftningen till avjämningsskiktet. Vissa typer av tegel kan uppvisa dålig inre styrka, t.ex. rött tegel som används på vindar . Vidhäftningsprov rekommenderas i detta fall.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt.1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt.2: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.