Tätskikt (akryl- eller styrenbutadienbaserat)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Tätskikt består av fyllnadsmedel av kalkstensmjöl, bundet med akryl- eller styrenbutadienbaserade polymerdispersioner.


Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av tätskiktet till underlaget.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
    • Lagret tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.
  2. Dammsugning om underlaget är intakt.