Ny betong – Standardbetong & högpresterande betong

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Betong består i princip av ballast (sand, grus och sten), sammanbundet av cementpasta (cement och vatten) samt luft.

  • Standardbetong: Betong med tryckhållfasthet klass C30 används vanligtvis för husbyggnation. I samband med gjutning görs ingen särskild efterhärdning av betongen. Detta medför att husbyggnadsbetongen blir relativt öppen och med detta absorberande. Betongen får en tätare yta om den får härda under plastfolie.
  • Högpresterande betong vbt<0.35 kan användas i husbyggnationen för att minska nödvändning torktid.

Kritiska punkter

Man ska inte ta för givet att en betong med hög tryckhållfasthet har en tillräcklig ythållfasthet för golvavjämning även om det är nyligen gjuten betong. En vanlig orsak för minsking av betongens tryckhållfasthet är att betongen fryser under gjutning vintertid. Ett annat vanligt problem är separation av den färska massan under gjutning.

I vissa sorters självkompakterande betong (skb) ökar risken för separataion. Nyligen torkad betong hindrar ofta att primers absorberas i ytan. Primern kommer i dessa fall att torka utan att binda ordentligt vid ytan.

Innan avjämningsarbetet påbörjas måste du kontrollera att den underliggande betongen har mindre än 95% RF, eller vad som krävs med hänsyn till valet av ytmaterial.

OBS! För att skydda ytmaterialet mot alkalisk fukt ska Webers lågalkaliska golvavjämning läggas med minst 5 mm tjocklek appliceras.

Rengöring och förbehandling

Välgjuten betong för husbyggnation bör endast kräva dammsugning.

Svaga lager av separerad betong måste tas bort med en ytslip, ytfräsning eller slungblästring. ytor för industriellt bruk ska förarbetas mekaniskt t. ex. slipas, slungblästras och/eller ytterligare dammsugas.

Fogar bör hanteras enligt specifikationerna som beskrivs i detalj i avsnittet Fogar.

Rengöringsförfaranden

  1. Mekanisk rengöring:
  2. Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta.