Flamrensning – Torr rengöring

Flamrensning är lämpligt för rengöring av golv där olja har trängt igenom till ett visst djup. Flamrensningsutrustning används för att bränna av oljan med en gaslåga. Om betongen är starkt impregnerad med olja kan det bli nödvändigt att applicera lågan under en lång period på samma ställe.

Ett alternativ är att rengöra det översta skiktet och applicera beläggningen innan oljan kan kontaminera ytan till 100%. Annars finns risk att oljefläckar uppträder på den nya ytan. Om dessa är lokala fläckar kan de betraktas som acceptabla markeringar på ett annars korrekt fungerande golv.

Vid fall av starkt kontaminerade ytor bör grov initial rengöring alltid utföras med någon annan metod innan flamrensning äger rum, för att i största möjliga mån minska genereringen av gaser och ångor. Lokala oljefläckar kan rengöras med en LPG-brännare. Den brända gasen utgör den större del av kostnaden av flamrensningen.