Polyetylen (Plastfolie)

Materialbeskrivning

När plastfolie av polyetylen används som flytande skikt bör foliens vara minst 0,2 mm tjock samt åldersbeständig. Helst bör material på rulle användas för att undvika veck, skarvar mm i folien. Innan materialet läggs ut ska underlaget rengöras väl. Avlägsna allt löst material som kan förhindra att skiktet rör sig fritt och dammsug ytan.


Kritiska punkter

  • PE-folien ska läggas ut mycket jämnt på underlaget; varje veck kommer att resultera i att tjockleken på avjämningsmassan reduceras, vilket i sin tur kan leda till sprickor.
  • Alla genomförningar genom underlaget (värmerör osv) måste tätas ordentligt för att undvika läckor.
  • Säkra att de olika lagren har ett överlapp på minst 200 mm och/eller tätas med tejp för att undvika att avjämningsmassan går igenom folien.
  • Kantlister ska appliceras på alla vertikala konstruktioner. Om kantlist med plastprofil/”släplist” används, ska PE-folien läggas ovanpå kantlistens plastprofil/”släp”. Annars säkra att mellanrummet mellan PE-folie och kantlist tätas ordentligt.