Aluminiumplåt

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Aluminiumplåt för golvplattor har ofta fått oljefilm vid leveransen.

Kritiska punkter

Kontrollera att aluminiumplåten uppvisar god vidhäftning vid underlaget och böjstyvhet, som motsvarar förekommande belastningar. Oljefilmen måste alltid avlägsnas helt.

Rengöring och förbehandling

  1. Följande två alternativ tar var för sig bort oljehinnan:
  2. Våtdammsugning