Kommersiell

Ythållfasthet < 0,5 N/mm2 Avjämningsmassa

Alternativ beredning av yta

  • Alt. 1: Blästring.
    Alt. 2: Slipning med golvslipmaskin med stenskiva.
    Alt. 3: Fräsning med golvfräs med hårdmetallskär.
  • Avlägsnande av allt avrivet material.
  • Dammsugning innan test av vidhäftningsförmågan utförs.
  • Visuell inspektion av underlaget efter underlagsbehandlingar.
  • Mät ytans vidhäftningsförmåga enligt Webers rekommendationer: Draghållfasthetstest metod 1 eller Vidhäftningstest metod 2

Mätning

  • Vidhäftningsförmåga < 0,5 N/mm2. Inse att underlaget är för svagt.

OBS! Om ythållfastheten fortfarande är mindre än 0,5 N/mm² efter beredning av underlaget, måste man ta bort hela underlaget eller göra ett flytande golv ovanpå ett flytande skikt.

För betong- eller cementbaserad avjämnare knappt över 0,5 N/mm² är den mest ekonomiska lösningen oftast weberfloor 4310 eller weberfloor 4320 avjämningsmassa, armerad med weberfloor 4945 glasfiberväv.

Denna lösning är också tillämplig för andra svaga underlag, t.ex. träskivor, golvmattor etc., där vidhäftningsförmågan oftast inte mäts.

OBS! Kontrollera alltid förberedelse- och rengöringsinstruktioner och rekommendationer om priming för respektive underlag.

Weber kommersiella golv= 0,5 – 1,0 N/mm²
Weber industrigolv, bottenskikt= 1,0 N/mm²
Weber industrigolv, toppskikt= 1,5 N/mm²

Om ställda krav inte uppfylls, krävs extra beredning av ytan.

Baserat på vår erfarenhet tillsammans med interna tester, rekommenderar vi följande system för att förstärka svaga underlag.

Då vi vet att projekt skiljer sig åt, måste en provyta alltid läggas på byggplatsen för att se resultatet av förstärkningen av det svaga underlaget. Provytan måste läggas i enlighet Webers specifikationer.

Låg vidhäftningförmåga är vanligtvis en följd av ett oriktigt betongrecept, exponering för vatten under appliceringen eller en alltför snabb torktid under härdningen. I mer än 50 % av projekten ökar vidhäftningens styrka om extra fräsning eller stålblästring görs.

Ifall de beskrivna systemen inte kan testas, kan draghållfastheten ökas tills nivån för den maximala genomträngningsnivån för epoxiprimer nås. Därför måste Weber Golventreprenörer ange för kunden att släppning som uppstår djupare än den maximala genomträngningsnivån för epoxiprimern inte omfattas av någon garanti eller ansvar. Om kunden inte accepterar detta är den enda återstående möjligheten att avlägsna hela betongbjälklaget.