Industrifogar

Man måste ta hänsyn till följande typer av fogar när man lägger ett Weber industriellt golv. Fogarna måste anpassas enligt specifikationerna nedan.