Vattenblästring

Vattenblästring använder sig av roterande munstycken och ett tryck av 80-120 N/mm².

Metoden är speciellt lämplig då det finns krav på att avlägsna ytbeläggningar från betong vilka är svåra att ta bort med hjälp av torra metoder. Ett exempel är gamla membranisoleringar på broar. Vattenförbrukningen vid vattenblästring är ca 100 l/min. Vid användning inomhus ska vattenblästringens utrustning förses med en dammsugningsapparatur.