Bituminöst/vaxat papper

Materialbeskrivning

När bituminöst/vaxat papper används som flytande skikt måste pappret ha en minimumvikt på 100g/m². Materialet levereras vanligen på rulle i olika bredd. Innan materialet läggs ut ska underlaget rengöras väl. Avlägsna allt löst material som kan förhindra att skiktet rör sig fritt och dammsug ytan.

Kritiska punkter

  • Bituminöst/vaxat papper ska läggas ut mycket jämnt på underlaget; varje veck kommer att resultera i att tjockleken på avjämningsmassan reduceras, vilket i sin tur kan leda till sprickor.
  • Alla genomförningar genom underlaget (värmerör osv) måste tätas ordentligt för att undvika läckor.
  • Säkra att de olika lagren har ett överlapp på minst 200 mm och/eller tätas med tejp för att undvika att avjämningsmassan går igenom geotextilen.
  • Kantlister ska appliceras på alla vertikala konstruktioner. Om kantlist med plastprofil/”släplist” används, ska det bituminösa/vaxade pappret läggas ovanpå kantlistens plastprofil/”släp”. Annars säkra att mellanrummet mellan papper och kantlist tätas ordentligt.