Dilatation/Konstruktionsfogar

Fogar mellan två byggnadsstrukturer där det är viktigt ett få en vattentät förbindelse. Därför rekommenderar Weber fogprofiler för sådana utrymmen.

Arbetsinstruktioner för renovering av dilatations- och/eller konstruktionsfogar

OBS! ska alltid utföras av särskilda entreprenörer som är utbildade för detta jobb.

Dilatations-/Konstruktionsfogar bildspel

Följande bildserier visar olika dilatations-/konstruktionsfogar.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.