Absorptionstest – applicerbart på betongstrukturer i industriella- och parkeringsområden

Allmänt

Absorptionstestet är ett praktiskt test för att få ett första intryck av underlagets porositet.


På plats

Betong med låg kvalitet har ofta en tunn cementhinna eller en vattenbeständig sinterhud på ytan. Ta bort denna hinna genom slipning eller sandblästring innan absorptionstestet utförs.

  1. Avlägsna allt löst material genom dammsugning.
  2. Applicera en vattendroppe med en sprayflaska på den dammfria ytan.

Resultat av vatteninträngning:

  1. inom 0 – 15 sek.svag yta, stark absorbering
  2. inom 15 – 60 sek. Normal härdning, normal absorbering
  3. > 60 sek. Tät, knapp absorbering

Vattenflaska

Vattendroppe på ytan

Inträgningsutveckling

Åtgärder att vidta

  • Stark absorbering – se kapitlet svaga ytor
  • Normal absorbering – se kapitlet ytförberedelse
  • Tät yta, långsam absorbering – se ytförberedelse